Ekskluzywny wypoczynek w zacisznym Koniakowie

Osady Poli

NOCLEG INNY NIŻ WSZYSTKIE

Rezerwacje

Regulamin Osady Poli

Doba hotelowa

1. Pobyt w Osadzie Poli rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu.

2. Domki w Osadzie Poli wynajmowane są na minimum 2 doby*.

3. Maksymalna liczba Gości w domku to 4.

Płatności i potwierdzenie rezerwacji

4. Cena za dobę jest równa cenie za Domek, nie jest zależna od ilości Gości.  

5. Zameldowanie w godzinach 16:00-20:00 jest bezpłatne. Za zakwaterowanie w godzinach 20:00-22:00 obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50 zł. 

6. Możliwość wcześniejszego przyjazdu przed godziną 16:00 lub opuszczenia Domku po godzinie 11:00 należy uzgodnić z Zarządcą obiektu (koszt za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 50 zł).

7. Potwierdzenie rezerwacji pobytu następuje po wpłaceniu zadatku. Kwota zadatku wynosi 40%. Zadatek należy opłacić w ciągu 48 godzin od dokonania rezerwacji na rachunek bankowy wskazany przy dokonywaniu rezerwacji. W przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana. W przypadku anulowania rezerwacji przez Gościa co najmniej 14 dni przed planowanym przyjazdem – kwota zadatku podlega zwrotowi w wysokości 100%. W przypadku anulowania rezerwacji przez Gościa w terminie krótszym niż 14 dni przed planowanym przyjazdem, kwota zadatku nie podlega zwrotowi.

8. Kwota pozostała do zapłaty, po wpłaceniu zadatku, powinna być uregulowana w całości 3 dni przed planowanym przyjazdem – w przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana. W przypadku, gdy rezerwacja zostaje dokonana na mniej niż 3 dni przed planowanym przyjazdem, opłata musi zostać zostać uiszczona w całości.

9. Aby otrzymać fakturę za pobyt na spółkę lub działalność gospodarczą, podczas dokonywania rezerwacji prosimy o podanie numeru NIP w polu Wiadomość. W przeciwnym wypadku faktura zostanie wystawiona na osobę fizyczną. Faktury za pobyt wysyłane są drogą mailową na wskazany adres e-mail do 7 dni roboczych od daty wymeldowania.

10. Obowiązują ceny widoczne w Cenniku w momencie dokonywania rezerwacji (przesłane w potwierdzeniu rezerwacji). W przypadku chęci przedłużenia pobytu obowiązują ceny widoczne w Cenniku w momencie dokonywania zmian. Promocje nie działają wstecz oraz nie łączą się.

11. Wcześniejsze zakończenie pobytu w Osadzie Poli z przyczyn niezależnych od Zarządcy obiektu nie uprawnia Gości do zwrotu kwoty za niewykorzystany pobyt.

12. Zarządca obiektu ma prawo anulować nieopłaconą rezerwację w ciągu 24h od momentu rezerwacji bez podania przyczyny.

Zakwaterowanie

13. W dniu przyjazdu Goście otrzymują dedykowany kod do wejścia do zarezerwowanego Domku. 

14. Kaucja w wysokości 500 zł, stanowiąc zabezpieczenie na poczet ewentualnych szkód dokonanych przez Gości podczas pobytu w Osadzie. Kaucja jest zwrotna w ciągu 72h od wymeldowania Gościa. Kaucja zwracana jest wyłącznie na rachunek bankowy Gościa, z którego został opłacony pobyt w Osadzie Poli. W przypadku, gdy zostaną stwierdzone braki w wyposażeniu i/lub usterki, Zarządca obiektu potrąca zasadną kwotę z kaucji oraz wystawia notę obciążeniową na rzecz Gościa.

15. Kaucja pobierana jest do każdej rezerwacji poprzez dodanie kaucji podczas rezerwacji przez Gościa samodzielnie lub po kontakcie telefonicznym bądź mailowym przez pracownika ze strony Zarządcy Obiektu.

Akceptacja zwierząt

16. Pobyt zwierząt domowych jest akceptowany wyłącznie w domku nr. 5.

17. Opłata za pobyt zwierzęcia wynosi 50 zł za dobę. Przy dokonywaniu rezerwacji za pośrednictwem strony osadypoli.pl konieczne jest dodanie do rezerwacji dodatku „Pobyt zwierzaka”.

18. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do usuwania wszelkich nieczystości po swoim Pupilu w Domku oraz na terenie całej Osady.

19. Wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę wyceniane są przez Zarządcę obiektu. Powstałe koszty muszą zostać uregulowane przez właściciela Pupila.

Palenie tytoniu

20. W Domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania punktu regulaminu przez Gości, Goście są zobligowani do zapłacenia kary w wysokości 250 zł. Kwota jest pobierana z kaucji.

Cisza nocna

21. Na terenie Osady Poli obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00. 

22. W przypadku zakłócenia ciszy nocnej przez innych Gości znajdujących się na terenie obiektu należy samodzielnie zgłosić incydent odpowiednim służbom/policji.

Odpowiedzialność za szkody

23. Wynajęty Domek należy pozostawić w takim stanie, w jakim Goście zastali go w dniu przyjazdu.

24. Wszelkie usterki urządzeń znajdujących się w Domkach należy zgłaszać natychmiast Obsłudze obiektu. Gość, który umyślnie lub przez niewłaściwe użytkowanie zniszczy wyposażenie Domku, zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta wg. poniższego cennika: 

– sztućce (1 szt.) – 5 zł
– zastawa stołowa (1 szt.) – 10 zł
– przybory kuchenne (1 szt.) – 20 zł
– garnki, patelnie (1 szt.) – 50 zł
– tekstylia i elementy wystroju (1 szt.) – 50-100 zł
– szlafrok (1 szt.) – 200 zł
– ręczniki (1 szt.) – 50 zł

25. W dniu wyjazdu Obsługa obiektu sprawdza stan pomieszczeń. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przez Obsługę przy odbiorze Domku będą rozwiązywane na drodze porozumienia z Gościem drogą mailową. W przypadku kwestii spornych roszczenia będą dochodzone na drodze sądowej.

Wypowiedzenie pobytu

26. Osobom pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, naruszających spokój i/lub dobra innych Gości oraz nieprzestrzegających powszechnie stosowanych norm współżycia społecznego, Zarządca obiektu ma prawo zakończyć pobyt w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

27. Zarządca obiektu ma prawo odmówić zakwaterowania i przyjęcia Gości, którzy wykazują agresję słowną lub cielesną wobec Obsługi lub innych Gości. Wpłacony wcześniej zadatek nie podlega zwrotowi.

Bezpieczeństwo

28. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych oraz materiałów łatwopalnych.

29. Obsługa Obiektu posiada dodatkowy komplet kluczy. W przypadku nagłych awarii lub usterek Obsługa może wejść do Domku w celu ich napraw podczas nieobecności Gości po uprzednim zawiadomieniu.

Monitoring

30. Spółka stosuje monitoring wizyjny, który obejmuje cały teren nieruchomości. Monitoring pozostaje aktywny przez całą dobę.

31. Monitoring wprowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i klientów oraz ochrony mienia, na terenie nieruchomości. 

32. Osoby uprawnione do przeglądania zarejestrowanego obrazu posiadają imienne upoważnienia nadane przez Prezesa Zarządu Spółki. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony wyłącznie za zgodą i w terminie ustalonym przez Prezesa Zarządu Spółki w celach określonych w pkt 2. 

33. Nagrania mogą być przekazane, na pisemny wniosek uprawnionym służbom lub organom w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy 

34. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.

35. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

36. Zapisy monitoringu przechowywane są przez 30 dni, chyba, że zarejestrowany obraz może być użyty lub będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny. Za przechowywanie i zniszczenie materiałów po upływie określonych prawem terminów odpowiada Prezes Zarządu Spółki.

37. Informacja o monitoringu umieszczana jest w widocznym miejscu przy wjeździe do Obiektu. 

Inne

38. Przy każdorazowym opuszczeniu Domku prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy będących wyposażeniem domku (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia itd.). Prosimy o dbanie o wynajęty Domek, wyłączanie zbędnego oświetlenia, ogrzewania elektrycznego, zamykanie okien i zakręcanie wody.

39. Obowiązuje zakaz wnoszenia sprzętu narciarskiego oraz rekreacyjnego do Domków.

40. Wyposażenie każdego z Domków powinno być zgodne z przedstawioną Ofertą. Ze względu na dokonywanie w Domkach bieżących remontów (odświeżających lub naprawczych) Oferta przedstawiona na zdjęciach może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości pod względem kolorystycznym i designu. 

41. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za prace remontowe mające miejsce na terenie posesji podczas pobytu Gości.

42. REZERWACJE BEZ RYZYKA. W przypadku wprowadzenia obostrzeń dotyczących wynajmu krótkoterminowego – Goście mogą przenieść wpłacony Zadatek z terminu objętego zakazem wynajmu na inny dogodny termin lub otrzymać Voucher na pełną kwotę Zadatku.

43. Rezerwację Można odstąpić innym osobom jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem rezerwacji.


 

LOKALIZACJA

Osada Poli - Koniaków
Koniaków 409 
43-474 Koniaków

 

LOKALIZACJA 

Osada Poli - domek nad Narwią

Wólka Wojciechówek

KONTAKT 

+48 797 776 523